GIẢI THƯỞNG

#GIẢI NHẤT

1000 SET ĐỒ
THỜI TRANG

Bộ quà tặng Orion Choco.Pie x Lime Orange (bao gồm 1 áo thun Orion Choco.Pie x Lime Orange, 1 túi xách Orion Choco.Pie x Lime Orange, 1 đôi dép Orion Choco.Pie x Lime Orange, 1 mũ Orion Choco.Pie x Lime Orange)

#GIẢI NHÌ

600 MŨ THỜI TRANG
600 TÚI XÁCH
300 ĐÔI DÉP
1500 ÁO THUN

Áo thun Orion Choco.Pie x Lime Orange

Túi xách Orion Choco.Pie x Lime Orange

Dép Choco.Pie x Lime Orange

Mũ Choco.Pie x Lime Orange

#GIẢI BA

MÃ GIẢM GIÁ

KHI MUA SẢN PHẨM LIMEORANGE

Mã giảm giá 10% khi mua 1 sản phẩm bất kì của Lime Orange

Mã giảm giá 20% khi mua 1 sản phẩm bất kì của Lime Orange

Mã giảm 20% khi mua 1 sản phẩm áo thun bất kì của Lime Orange